MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

 

WELKOM!

Dockinga College Ferwert is met ruim 200 leerlingen de kleinste locatie van het Dockinga College en heeft het breedste aanbod opleidingen: vanaf Vmbo (ook met leerwegondersteuning) tot en met Vwo kunnen leerlingen hier in de onderbouw terecht (onderwijs). Lees meer over het onderwijs op deze mooie locatie in deze Powerpoint 2016.

Passend onderwijs
Passend onderwijs is de manier waarop het onderwijs georganiseerd wordt voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Lees meer hierover in de brochure.

Kwaliteit
De inspectie heeft voor onze school het basisarrangement vastgesteld. Dit betekent dat er geen aanwijzingen zijn dat er tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs en/of in de naleving van wet- en regelgeving (Onderwijsinspectie).

Doorstroom en samenwerking
Om een goede doorstroom van leerlingen Vmbo beroepsgericht en Havo, Vwo te garanderen werkt het Dockinga Ferwert uiteraard samen met het Dockinga College te Dokkum en met scholen in Leeuwarden. Daarnaast werkt Ferwert samen met de Inspecteur Boelensschool te Schiermonnikoog.